ankety.ku.sk

Tieto dotazníky sú dostupné:
Nie je dostupný žiadny dotazník
Prosím, kontaktujte Rudolf Kollar (rudolf.kollar@ku.sk) pre ďalšiu pomoc.

LimeSurvey Survey Software
Free Online Survey Software - Free & Open Source